แสดงความยินดี ผลงานอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล (sesamol)

แสดงความยินดี ผลงานอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล (sesamol)

 เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล (sesamol)
เลขที่ 1603000528  ออกให้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

แชร์ข่าวนี้ :

ประกาศโดย Pharm Admin

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ :